Program Subsidi Petrol

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
Dan Hal Ehwal Pengguna

 

 

Program Subsidi Petrol adalah inisiatif Kerajaan untuk meringankan beban isirumah berpendapatan rendah melalui pengagihan semula subsidi petrol. Ia adalah satu bentuk bantuan kewangan untuk membantu rakyat membiayai sebahagian kos penggunaan petrolnya.

Prinsip bantuan yang hendak disampaikan oleh Kerajaan ialah melalui pengagihan semula subsidi yang saksama (equitable redistribution) dan dasar berpandukan data (data driven policy). Subsidi petrol sedia ada secara pukal yang dinikmati oleh semua orang tanpa mengira kerakyatan dan pendapatan akan diubah kepada golongan sasar yang layak, iaitu warganegara Malaysia yang sangat memerlukan bantuan tersebut.

Program Subsidi Petrol adalah inisiatif Kerajaan untuk meringankan beban isirumah berpendapatan rendah melalui pengagihan semula subsidi petrol. Ia adalah satu bentuk bantuan kewangan untuk membantu rakyat membiayai sebahagian kos penggunaan petrolnya.

Baca lagi

Prinsip bantuan yang hendak disampaikan oleh Kerajaan ialah melalui pengagihan semula subsidi yang saksama (equitable redistribution) dan dasar berpandukan data (data driven policy). Subsidi petrol sedia ada secara pukal yang dinikmati oleh semua orang tanpa mengira kerakyatan dan pendapatan akan diubah kepada golongan sasar yang layak, iaitu warganegara Malaysia yang sangat memerlukan bantuan tersebut.

Berpegang kepada prinsip

PENGAGIHAN SEMULA
SUBSIDI YANG SAKSAMA

Berpegang kepada prinsip

PENGGUBALAN DASAR
BERPANDUKAN DATA

Bantuan Sara Hidup (BSH) dan
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)

Berpegang kepada prinsip

PENGGUNAAN PETROL
YANG BERKHEMAH

Berpegang
kepada prinsip

PENGAGIHAN SEMULA
SUBSIDI YANG SAKSAMA

Berpegang
kepada prinsip

PENGGUBALAN DASAR
BERPANDUKAN DATA

Bantuan Sara
Hidup (BSH) dan

Jabatan
Pengangkutan Jalan (JPJ)
Berpegang
kepada prinsip

PENGGUNAAN PETROL
YANG BERKHEMAH

Semak Kelayakkan Anda

Apakah cara yang terbaik kepada penerima
untuk menerima subsidi petrol itu?

1,362 views