Kad Laporan 2019
                                           YBM Datuk Liew Vui Keong
                                            Menteri di Jabatan Perdana Menteri
                                            (Undang-Undang)

 

PINDAAN PERLEMBAGAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANG UNDANG-UNDANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMANSUHKAN HUKUMAN MATI MANDATORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMERANGI RASUAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHARUAN PARLIMEN

19. Menubuhkan 10 Jawatankuasa Pilihan Khas
      Parlimen baru
dan 1 All-Party Parliamentary
      Group
.

20. Merujuk RUU IPCMC kepada Jawatankuasa
      Pilihan Khas Parlimen
bagi Menimbang RUU—
      julung kali sesuatu RUU dirujuk kepada sesuatu
      jawatankuasa bipartisan.

21. Memastikan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara
      (PAC)
diketuai oleh seorang Ahli Parlimen daripada
      blok pembangkang.

22. Meletakkan institusi penting negara seperti antara
      lain, MACC, EC & JAC dibawah penyeliaan
      langsung Parlimen
.

23. Memastikan lantikan ke jawatan utama seperti
      MACC, EC, JAC, NFCC & IPCMC menerusi
      Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bagi
      Lantikan Jawatan Utama Awam
.

24. Memperkenalkan Masa Soal-Jawab Menteri (MQT).

25. Memastikan kesemua Ahli Parlimen
      mengisytiharkan harta mereka kepada Parlimen
      dan kepada SPRM.

26. Memperkenalkan semula Suruhanjaya
      Perkhidmatan Parlimen
yang akan memastikan
      kebebasan Parliamen daripada pihak Eksekutif.

27. Memperkenalkan Kod Tata Kelakuan Ahli
      Parlimen
yang membolehkan Menteri, penjawat
      awam dan orang awam dikehendaki hadir ke
      hadapan  Jawatankuasa Parlimen bagi memberikan
      maklumat. Sekiranya tidak hadir, boleh dihukum
      perbuatan menghina Parlimen.

28. Yang di-Pertua Dewan Rakyat perlu meletakkan
      apa-apa jawatan dalam parti politik yang dipegang.

29. Fungsi latihan di Parlimen bagi melatih Ahli Parlimen.

30. Kod Etika untuk Ahli Parlimen Kerajaan dan
      Pembangkang mengikuti.

31. Kesemua laporan audit dikemukan kepada
      Parlimen
, tiada pengecualian.

PERJANJIAN MALAYSIA 1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG ANTI-MENGHENDAP & ANTI-GANGGUAN SEKSUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUAN TERHADAP PERKHIDMATAN AWAM

 

 

 

 

KESIHATAN MENTAL

 

 

 

 

KETELUSAN & AKAUNTABILITI

38. Akta Rahsia Rasmi 1972 akan dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Kebebasan Maklumat yang baru. Undang-undang tersebut dijangka di Parlimen pada akhir 2020.

39. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 akan dipinda untuk memberikan pemberi maklumat perlindungan dan imuniti yang lebih baik. Pindaan dijadualkan dibentangkan di Parlimen pada tahun 2020.

SEKTOR PERUNDANGAN

 

 

 

 

 

41. Membangunkan sebuah National Legal Blueprint dalam usaha membangunkan secara holistik sektor undang-undang negara setaraf dengan standard antarabangsa.

42. Meminda Akta Profesion Undang-Undang 1976 pada Mac 2020 dalam usaha memperkukuhkan Majlis Peguam Malaysia.

43. Membangunkan semula usaha memperkenalkan Common Bar Exam bagi menggantikan Certificate of Legal Practice yang sedia ada.

HAK ASASI MANUSIA

44. Membangunkan Pelan Tindakan Kebangsaan
      Mengenai Perniagaan & Hak Asasi Manusia
.

45. Membahaskan Laporan Tahunan SUHAKAM ’18
      di Parlimen
buat julung kali.

46. Bertindak meminda Akta SUHAKAM 1999
      pada 
tahun 2020 – bagi menambah
      kuasa Pesuruhjayanya dalam menyiasat
      dan menangani aduan pelanggaran hak asasi
      manusia.

47. Bekerjasama dengan SUHAKAM, BHEUU & MOF
      dalam meningkatkan sokongan kewangan kepada
      SUHAKAM pada tahun 2020 & menaik taraf asetnya.

48. Melalui AGC, memulakan satu litigasi kepentingan
      awam terhadap Kerajaan Negeri Kelantan kerana
      melanggar hak tanah Orang Asli Temiar.

49. Bertindak memansuhkan penagihan dadah
      sebagai satu kesalahan jenayah
dalam
      usaha bersama dengan KDN & KKM. Kajian
      dasar sedang dijalankan.

MAHKAMAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINDAAN PERLEMBAGAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANG UNDANG-UNDANG

 

 

 

 

5. Membentangkan RUU Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis (IPCMC 2019) di Dewan Rakyat.

 

 

 

 

6. Membentangkan dan meluluskan RUU Pusat Anti-Jenayah Kewangan Nasional 2019 —yang bertujuan mengawal selia & menyelaraskan usaha pelbagai agensi penguatkuasaan dalam memerangi jenayah kewangan di dalam dan luar negara.

7. RUU Undang-Undang Pembiayaan Politik – satu RUU berkenaan pembiayaan politik telah diggubal dan dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bagi Menimbang RUU.

MEMANSUHKAN HUKUMAN MATI MANDATORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMERANGI RASUAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHARUAN PARLIMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Memastikan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) diketuai oleh seorang Ahli Parlimen daripada blok pembangkang.

22. Meletakkan institusi penting negara seperti antara lain, MACC, EC & JAC dibawah penyeliaan langsung Parlimen.

23. Memastikan lantikan ke jawatan utama seperti MACC, EC, JAC, NFCC & IPCMC menerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bagi Lantikan Jawatan Utama Awam.

24. Memperkenalkan Masa Soal-Jawab Menteri (MQT).

Baca lagi

25. Memastikan kesemua Ahli Parlimen mengisytiharkan harta mereka kepada Parlimen dan kepada SPRM.

26. Memperkenalkan semula Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen yang akan memastikan kebebasan Parliamen daripada pihak Eksekutif.

27. Memperkenalkan Kod Tata Kelakuan Ahli Parlimen yang membolehkan Menteri, penjawat awam dan orang awam dikehendaki hadir ke hadapan Jawatankuasa Parlimen bagi memberikan maklumat. Sekiranya tidak hadir, boleh dihukum perbuatan menghina Parlimen.

28. Yang di-Pertua Dewan Rakyat perlu meletakkan apa-apa jawatan dalam parti politik yang dipegang.

29. Fungsi latihan di Parlimen bagi melatih Ahli Parlimen.

30. Kod Etika untuk Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang mengikuti.

31. Kesemua laporan audit dikemukan kepada Parlimen, tiada pengecualian.

PERJANJIAN MALAYSIA 1963

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG ANTI-MENGHENDAP & ANTI-GANGGUAN SEKSUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUAN TERHADAP PERKHIDMATAN AWAM

 

 

 

 

KESIHATAN MENTAL

 

 

 

 

KETELUSAN & AKAUNTABILITI

38. Akta Rahsia Rasmi 1972 akan dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Kebebasan Maklumat yang baru. Undang-undang tersebut dijangka di Parlimen pada akhir 2020.

39. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 akan dipinda untuk memberikan pemberi maklumat perlindungan dan imuniti yang lebih baik. Pindaan dijadualkan dibentangkan di Parlimen pada tahun 2020.

SEKTOR PERUNDANGAN

 

 

 

 

41. Membangunkan sebuah National Legal Blueprint dalam usaha membangunkan secara holistik sektor undang-undang negara setaraf dengan standard antarabangsa.

42. Meminda Akta Profesion Undang-Undang 1976 pada Mac 2020 dalam usaha memperkukuhkan Majlis Peguam Malaysia.

43. Membangunkan semula usaha memperkenalkan Common Bar Exam bagi menggantikan Certificate of Legal Practice yang sedia ada.

HAK ASASI MANUSIA

 

 

 

 

45. Membahaskan Laporan Tahunan SUHAKAM ’18 di Parlimen buat julung kali.

46. Bertindak meminda Akta SUHAKAM 1999 pada tahun 2020 – bagi menambah kuasa Pesuruhjayanya dalam menyiasat dan menangani aduan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca lagi

47. Bekerjasama dengan SUHAKAM, BHEUU & MOF dalam meningkatkan sokongan kewangan kepada SUHAKAM pada tahun 2020 & menaik taraf asetnya.

48. Melalui AGC, memulakan satu litigasi kepentingan awam terhadap Kerajaan Negeri Kelantan kerana melanggar hak tanah Orang Asli Temiar.

49. Bertindak memansuhkan penagihan dadah sebagai satu kesalahan jenayah dalam usaha bersama dengan KDN & KKM. Kajian dasar sedang dijalankan.

MAHKAMAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,303 views