Pendigitalan ekonomi dan transformasi teknologi yang pesat terus akan menjadi pemangkin kepada kemajuan sesebuah negara, dan sudah pasti, Malaysia juga tidak terkecuali daripada perkembangan itu.Menuju ke arah itu, kerajaan dilihat bersungguh-sungguh dalam menggerakkan usaha, termasuk menyediakan capaian teknologi 5G Malaysia bagi mengalakkan lagi rakyat membudayakan teknologi menjadi sebahagian daripada kehidupan harian.Mewujudkan masyarakat tanpa tunai bagi negara ini meskipun dilihat masih lagi jauh ke hadapan dan memakan masa yang lama untuk direalisasikan, namun cita-cita besar kerajaan u…

Read More

 

41 views