Dasar Perkongsian Data Nasional

Dasar Perkongsian Data Nasional

Ketersediaan data yang disokong kepakaran, teknologi dan dasar adalah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi digital.

Ini termasuk tatacara mengumpul, mengesahkan, memproses dan menggunakan data, selain memastikan privasi, kepercayaan dan keselamatan data terpelihara sambil menjana nilai ekonomi daripadanya.

Namun aksesibiliti data masih lagi terhad bagi kerajaan, pihak swasta dan orang awam. Menyedari hakikat ini, banyak lagi usaha yang perlu dilakukan seperti memupuk perkongsian data dan menitikberatkan tadbir urus serta peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dengan membina ekosistem data yang kondusif.

Memupuk budaya penggunaan dan perkongsian data yang betul dan beretika perlu dipergiatkan di kalangan pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan, pengusaha industri dan orang awam. Kesefahaman ini dapat membina kepercayaan, mengurangkan risiko penyalahgunaan dan membawa manfaat sosioekonomi kepada semua pihak termasuk penyelidik, organisasi, pihak berkuasa, peniaga dan orang ramai.

Memupuk perkongsian data secara bertanggungjawab dan cermat adalah satu lagi cabaran yang perlu diatasi untuk memanfaatkan semua pihak berkepentingan tersebut. 

Sumber aksesibiliti data yang rasmi dan diiktiraf semua pihak adalah hala tuju yang perlu kita bimbingi dan berusaha bersama kerana penyertaan aktif anda semua dapat menrealisasikan aspirasi perkongsian data negara.

Memandangkan kita masih berada di peringkat awal, meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap perkongsian data adalah penting. Ini dapat dilakukan dengan memupuk ‘budaya data’ yang disokong ekosistem tersedia ada sambil mengekalkan integriti data untuk kebaikan bersama.

Mewujudkan ekosistem perkongsian data secara kolaboratif dengan penglibatan semua pihak berkepentingan akan memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara kita di persada dunia.

Dengan adanya sumber aksesibiliti data yang sahih dan didorong ekosistem perkongsian data yang kondusif, ia membolehkan sektor berlainan seperti peruncitan, kesihatan, perbankan dan pelancongan beroperasi dengan lebih cekap dan profesional.

Menyediakan garis panduan lengkap berkaitan perkongsian data dapat mengurangkan risiko penyalahgunaan data di samping mengembangkan data raya untuk kebaikan bersama bagi pihak kerajaan dan swasta serta orang awam.

Justeru, penyertaan aktif dan sokongan daripada semua pihak berkepentingan merupakan satu komitmen berterusan yang akan mentransformasikan data sebagai satu aset atau komoditi yang sangat bernilai bagi membentuk masyarakat digital dalam era internet ini.

Muat turun Dasar Perkongsian Data Nasional

Rama yang masih lalai cara mengurus data yang betul dan beretika

Ketersediaan data yang disokong kepakaran, teknologi dan dasar adalah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi digital.

Baca lagi

Ini termasuk tatacara mengumpul, mengesahkan, memproses dan menggunakan data, selain memastikan privasi, kepercayaan dan keselamatan data terpelihara sambil menjana nilai ekonomi daripadanya.

Namun aksesibiliti data masih lagi terhad bagi kerajaan, pihak swasta dan orang awam. Menyedari hakikat ini, banyak lagi usaha yang perlu dilakukan seperti memupuk perkongsian data dan menitikberatkan tadbir urus serta peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dengan membina ekosistem data yang kondusif.

Memupuk budaya perkongsian data yang beretika

Memupuk budaya penggunaan dan perkongsian data yang betul dan beretika perlu dipergiatkan di kalangan pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan, pengusaha industri dan orang awam.

Baca lagi

Kesefahaman ini dapat membina kepercayaan, mengurangkan risiko penyalahgunaan dan membawa manfaat sosioekonomi kepada semua pihak termasuk penyelidik, organisasi, pihak berkuasa, peniaga dan orang ramai.

Memupuk perkongsian data secara bertanggungjawab dan cermat adalah satu lagi cabaran yang perlu diatasi untuk memanfaatkan semua pihak berkepentingan tersebut. 

Sumber aksesibiliti data yang rasmi dan diiktiraf semua pihak adalah hala tuju yang perlu kita bimbingi dan berusaha bersama kerana penyertaan aktif anda semua dapat menrealisasikan aspirasi perkongsian data negara.

Meningkatkan kesedaran perkongsian data adalah penting

Memandangkan kita masih berada di peringkat awal, meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap perkongsian data adalah penting. Ini dapat dilakukan dengan memupuk ‘budaya data’ yang disokong ekosistem tersedia ada sambil mengekalkan integriti data untuk kebaikan bersama.

Baca lagi

Mewujudkan ekosistem perkongsian data secara kolaboratif dengan penglibatan semua pihak berkepentingan akan memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara kita di persada dunia.

Dengan adanya sumber aksesibiliti data yang sahih dan didorong ekosistem perkongsian data yang kondusif, ia membolehkan sektor berlainan seperti peruncitan, kesihatan, perbankan dan pelancongan beroperasi dengan lebih cekap dan profesional.

Menyediakan garis panduan lengkap berkaitan perkongsian data dapat mengurangkan risiko penyalahgunaan data di samping mengembangkan data raya untuk kebaikan bersama bagi pihak kerajaan dan swasta serta orang awam.

Justeru, penyertaan aktif dan sokongan daripada semua pihak berkepentingan merupakan satu komitmen berterusan yang akan mentransformasikan data sebagai satu aset atau komoditi yang sangat bernilai bagi membentuk masyarakat digital dalam era internet ini.

Muat Turun Dasar Perkongsian Data Nasional

国家数据共享政策

国家数据共享政策

在专家、技术和政策的支持配下,数据是数字经济增长的关键。 这包括在收集、验证、处理和使用数据的当儿,也确保其隐私、信任、安全和其经济价值。

然而政府、私人界以及公众在获取数据方面仍然面对挑战。 这包括数据共享和管理,创造经济价值以及建立一个完善的数据生态系统。

值得我们关注的关键问题是我们该如何使用和保护手上的数据。

政府和私人界对充分利用数据方面都一直面临挑战,更不用说跨行业共享。其实大数据有能力改善经济交易以及服务交付,并优化数据共享生态系统。

政府机构、各行各业以及公众人士之间需要加强培养正确、符合道德准则的数据运用和数据共享的文化。这将有利于建立信任,减少滥用风险,并带给各不同受惠者如研究人员、组织、执法当局、企业和公众极大的社会经济效益。

教育公众如何负责任地、谨慎地共享数据是另一个需要克服的挑战,以便所有利益相关者,包括研究人员、不同组织、执法当局、商界、公众和其他人都能从中受益。

我们需要普遍认可的官方数据源头,一个大家都认可的参考据点才是最好的出路。这需要各方积极参与配合并共同解决。

由于我们还处于早期阶段,提高公众对数据共享的认识、强化现有生态系统、确保数据完整性的文化显得特别重要。

结合所有利益相关者的力量,大家共同创建数一个完善的数据共享生态系统,将促进经济增长并提高我们的全球竞争力。

另一个关键点是拥有真实数据的单一来源,这对零售、医疗、银行和旅游等各个行业都能够通过有利的数据共享生态系统更高效、更专业地运营。

通过推行数据共享相关指南,这可降低数据滥用的风险并增强大数据生态系统,以实现公共、企业和大众的共同利益。

因此,所有利益相关者的积极参与和支持是一种必要的承诺,这将在我们迈向数字社会的过程中,全面善用互联网时代的红利把数据转化为具有价值的资产或商品。

下载国家数据共享政策

许多人仍然不知道以正确并符合道德的方式管理数据

在专家、技术和政策的支持配下,数据是数字经济增长的关键。 这包括在收集、验证、处理和使用数据的当儿,也确保其隐私、信任、安全和其经济价值。

阅读更多

然而政府、私人界以及公众在获取数据方面仍然面对挑战。 这包括数据共享和管理,创造经济价值以及建立一个完善的数据生态系统。

值得我们关注的关键问题是我们该如何使用和保护手上的数据。

政府和私人界对充分利用数据方面都一直面临挑战,更不用说跨行业共享。其实大数据有能力改善经济交易以及服务交付,并优化数据共享生态系统。

培养以道德规范的数据共享文化

加强利益相关者包括政府机构、各行各业以及公众人士之间的数据共享文化如培养正确、符合道德准则的数据运用,是有利于建立信任,减少滥用风险,并带给各不同受惠者如研究人员、组织、执法当局、企业和公众极大的经济效益。

阅读更多

教育所有利益相关者如何负责任、谨慎地共享数据是另一个需要克服的挑战,以便大家都能够从中受益。

我们需要的是单一官方数据源头,一个大家都认可的参考据点,这需要各方积极参与配合并做出配合才是最好的出路。

提高数据共享意识很重要

由于我们还处于早期阶段,提高公众对数据共享的认识、强化现有生态系统、确保数据完整性的文化显得特别重要。

阅读更多

结合所有利益相关者的力量,大家共同创建数一个完善的数据共享生态系统,将促进经济增长并提高我们的全球竞争力。

另一个关键是拥有真实数据的单一来源,这对零售、医疗、银行和旅游等各行业都能带来好处,因为更有效的数据共享生态系统将实现更高效、更专业的运营。

通过推行数据共享相关指南,这可降低数据滥用的风险并增强大数据生态系统,让公共、企业和大众享有共同利益。

因此,所有利益相关者的积极参与和支持是一种必要的承诺,这将在我们迈向数字社会的过程中,全面善用互联网时代的红利把数据转化为具有价值的资产或商品。

下载国家数据共享政策

PPSMI rugikan rakyat untuk jangka panjang – pakar geologi

PPSMI rugikan rakyat untuk jangka panjang – pakar geologi

ULASAN | Saya masih berpendapat usaha melaksanakan semula Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Mentematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) mempunyai lebih banyak keburukan berbanding kebaikan, Lebih-lebih lagi jika dilihat secara jangka panjang.Menginggeriskan warga Malaysia, khususnya bangsa Melayu di Persekutuan Tanah Melayu belum memastikan kita meningkatkan daya fikir dan daya saing mereka. Kita boleh sahaja meningkatkan kecekapan warga berbahasa Inggeris, tapi janganlah sampai meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Banyak telah diperkatakan mengenai cara terbaik mendidik anak … (selanjutnya…)

KRI: Sarapan untuk semua lebih baik berbanding untuk murid miskin saja

KRI: Sarapan untuk semua lebih baik berbanding untuk murid miskin saja

Tahun lalu, Kementerian Pendidikan mengumumkan rancangan untuk menyediakan sarapan pagi percuma kepada semua murid, tanpa mengira latar sosioekonomi mereka.Bagaimanapun pemangku Menteri Pendidikan Dr Mahathir Mohamad berkata ia “tidak adil” kerana anak golongan kaya juga akan mendapatnya, dan menetapkan Program Sarapan Pagi (PSP) hanya akan dikhususkan kepada pelajar tidak berkemampuan.Kajian Khazanah Research Institute yang diterbitkan hari ini mengakui memberi makan kepada semua murid tanpa mengira latar ekonomi akan memakan kos, tetapi ia turut mendatangkan banyak manfaat.Kajian bertajuk “U… (selanjutnya…)

Motivasikan Kakitangan dengan Membantu Pembayaran Hutang PTPTN

Motivasikan Kakitangan dengan Membantu Pembayaran Hutang PTPTN

Pendidikan peringkat tinggi mahal kosnya. Ini kerana ia adalah satu bentuk pelaburan pada masa kini demi masa hadapan yang lebih cerah. 

Bermula 1997, melanjutkan pengajian di pendidikan tinggi menjadi lebih mudah dengan kewujudan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566). 

PTPTN membantu pelajar membiayai yuran pengajian dan kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Ia sekali gus membantu meluaskan akses pengajian di peringkat pendidikan tinggi kepada semua golongan pelajar. 

Selepas tamat pengajian, ramai individu merasakan pembayaran balik pinjaman pendidikan sebagai satu tanggungjawab yang mencabar. 

Bermula dari 1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019, pihak majikan berpeluang membantu kakitangan mereka untuk melaksanakan tanggungjawab ini sekali gus menikmati beberapa manfaat langsung sebagai sebuah entiti perniagaan.

Insentif pelepasan cukai

Menerusi Bajet 2019, majikan yang membantu kakitangan mereka untuk membayar hutang PTPTN layak menikmati pelepasan cukai. Majikan yang layak menikmati insentif ini adalah pembayar cukai yang mempunyai perniagaan berdaftar, termasuklah perniagaan tunggal, yang menjalankan perniagaan dan membayar cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

Untuk layak mendapat pelepasan ini, majikan berkenaan perlu memenuhi tiga syarat iaitu membuat bayaran hutang PTPTN bagi pihak kakitangan, kakitangan berkenaan adalah kakitangan bertaraf sepenuh masa, dan kakitangan berkenaan tidak dikenakan sebarang bayaran sebagai balasan kepada pembayaran hutang PTPTN yang dijelaskan pihak majikan.

Lebih menarik lagi, tiada amaun minimum atau maksimum ditetapkan untuk layak menikmati insentif ini. Majikan layak menikmati pelepasan cukai ke atas sebarang jumlah bayaran balik yang dijelaskan sama ada bayaran ansuran setiap bulan atau penyelesaian penuh dalam tempoh 1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019.

Nikmati insentif yang sama

Menerusi insentif ini juga, majikan akan mendapat pelepasan cukai sama seperti jumlah bayaran balik yang telah dibuat.

Sekiranya majikan membuat pembayaran balik PTPTN sebanyak RM50,000 untuk kakitangan mereka, maka majikan juga layak menerima nilai pelepasan cukai yang sama. Ini akan menguntungkan majikan dan juga kakitangannya.

Ia juga satu bentuk pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat oleh majikan dan juga syarikat kerana sebelum ini kerajaaan melalui PTPTN memberi bantuan pinjaman kepada pelajar untuk menghasilkan modal insan terbaik bagi menyediakan mereka untuk pasaran pekerjaan.

Mekanisme

Majikan boleh membuat bayaran balik bagi pihak kakitangan melalui portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my (Portal Majikan Online) bermula 1 Januari 2019 hingga 31 Disember 2019. 

Majikan kemudian boleh mencetak resit sebaik sahaja bayaran selesai dibuat melalui Portal PTPTN. Di samping itu, PTPTN juga akan mengeluarkan penyata bayaran hutang PTPTN pada awal 2020. 

Namun, terdapat beberapa kategori majikan tidak layak menikmati insentif ini. Mereka adalah peminjam PTPTN yang menjalankan perniagaan sendiri dan merupakan majikan kepada perniagaan tersebut. 

Di samping itu, insentif ini hanya diberikan kepada majikan yang membantu kakitangan membuat bayaran balik hutang PTPTN. Majikan yang membayar kakitangan yang merupakan pasangan, anak, cucu dan adik-beradik sendiri juga tidak layak menikmati insentif ini.

Bagi pihak kakitangan, mereka boleh membuat aduan kepada PTPTN sekiranya majikan mengarahkan mereka untuk membuat bayaran terhadap bayaran balik yang telah dibuat.

Laporan tersebut akan dipanjangkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) untuk siasatan dan majikan yang didapati membuat tuntutan palsu untuk mendapat potongan cukai adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.

Rebut peluang

PTPTN menawarkan insentif buat julung-julung kalinya kepada majikan pada tahun ini. Justeru, setiap majikan perlu merebut peluang ini untuk membantu meningkatkan semangat dan motivasi kakitangan mereka.

Di Amerika Syarikat, pembayaran hutang pendidikan tinggi oleh majikan adalah salah satu di antara manfaat tempat kerja yang digunakan untuk menarik dan mengekalkan kakitangan daripada golongan millenial.

Kakitangan membuat pembayaran balik pinjaman pendidikan mereka seperti biasa sementara majikan akan turut sama membantu melunaskan hutang tersebut.

Kaedah ini didapati mempercepatkan lagi proses melangsaikan pinjaman. Ia juga lebih menarik di mata kakitangan dan bakal kakitangan berbanding tawaran gaji yang tinggi semata-mata.

 Di antara majikan yang menawarkan manfaat ini adalah firma perakaunan PriceWaterhouseCoopers, syarikat teknologi NVIDIA, dan firma undang-undang Orrick, Herrington & Sutcliffe.

Di Malaysia, ada sesetengah majikan memberikan bonus tahunan, insentif melancong, atau kenaikan gaji sebagai ganjaran kepada prestasi kakitangan yang memberangsangkan. Untuk tahun ini, mereka boleh melakukan sedikit kelainan dengan membantu membayar hutang PTPTN kakitangan mereka. Secara tidak langsung, ia membantu kakitangan mengurangkan beban hutang mereka, di samping majikan juga mendapat pelepasan cukai. 

Ia juga dapat meningkatkan imej majikan sekali gus menarik bakat-bakat yang lebih berpotensi untuk bekerja di organisasi mereka.

Majikan yang ingin memanfaatkan peluang ini untuk faedah kepada kakitangan dan perniagaan mereka boleh melayari portal rasmi PTPTN di Portal Majikan Online.

Bayaran balik PTPTN kini lebih mudah

Bayaran balik PTPTN kini lebih mudah

Bayaran balik PTPTN kini lebih mudah

Dalam usaha memudahkan bayaran balik pinjaman, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah memperkenalkan kemudahan permohonan direct debit secara online sebagai saluran bayaran balik pinjaman PTPTN.

Saluran ini adalah tambahan kepada saluran bayaran balik pinjaman sedia ada seperti perbankan internet, potongan gaji, FPX, MyPay dan JomPay.

Menurut PTPTN, inisiatif ini bukan sahaja mampu mempercepatkan proses bayaran balik pinjaman, malah ia juga lebih selamat berbanding membuat bayaran balik secara fizikal.

Kemudahan direct debit ini sebenarnya telah lama dilaksanakan sejak 2 November 2016 melalui kerjasama dengan MyClear dan Bank Islam.

Sebelum ini, peminjam perlu memohon direct debit secara manual dengan mengisi borang fizikal di kaunter PTPTN, namun wujudnya kerumitan apabila permohonan peminjam ditolak akibat kesilapan melengkapkan borang atau tandatangan yang berbeza.

Maka, untuk menyelesaikan masalah tersebut, langkah proaktif telah diambil PTPTN untuk memperkenalkan permohonan direct debit secara online yang boleh diproses dalam masa tiga hari bekerja.

Selain bayaran balik pinjaman, PTPTN juga menjelaskan bahawa kemudahan direct debit merupakan satu saluran baharu untuk penambahan deposit bagi Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i).

Kelebihan direct debit

Peminjam yang memilih saluran direct debit untuk membayar balik pinjaman PTPTN layak menikmati diskaun sebanyak 10%.

Peminjam juga dapat memastikan bayaran balik pinjaman mereka dibuat secara konsisten dan sekali gus membantu mengelakkan peminjam daripada dikenakan tindakan undang-undang dan memastikan rekod peminjam bersih dan baik dalam Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS).

Direct debit juga merupakan alternatif terbaik kepada peminjam yang ingin membuat bayaran balik pinjaman PTPTN setiap bulan sekiranya mereka tidak berhasrat untuk memilih saluran potongan gaji.

Langkah permohonan kemudahan direct debit

Untuk membuat permohonan bagi kemudahan direct debit, kunjungi portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my. Seterusnya, klik pada bahagian ‘permohonan direct debit’ di bawah ruangan ‘perkhidmatan atas talian’.

Permohonan hanya perlu dibuat untuk sekali sahaja. Selepas permohonan tersebut diproses, bayaran bulanan akan diuruskan melalui kerjasama di antara pihak PTPTN dan pihak bank yang dipilih.

Proses permohonan ini juga adalah percuma.

Pastikan bahawa status akaun bank yang dipegang adalah aktif. Pemohon juga perlu pastikan bahawa jumlah potongan wang bagi bayaran balik pinjaman adalah sama atau melebihi jadual ansuran bulanan yang telah ditetapkan pihak PTPTN.

Kemudahan direct debit ini tersedia dalam bank-bank yang tersenarai dibawah:

Bank Tempatan

Bank Antarabangsa

Sekiranya peminjam menghadapi masalah kewangan dan tidak mampu membayar balik pinjaman PTPTN berdasarkan jadual ansuran bulanan yang ditetapkan pihak PTPTN, peminjam boleh menghubungi Careline PTPTN, 03-2193 3000 untuk membuat rundingan serta penstrukturan semula pinjaman PTPTN berdasarkan kemampuan kewangan peminjam.

Untuk maklumat lanjut

orang ramai boleh hubungi talian Careline PTPTN
03-2193 3000
atau layari laman web rasmi PTPTN